Wat betekent Bico?

Bico staat voor Brabants iconisch: ambitieus, ondernemend, innovatief, hardwerkend, samen, met respect voor vakmanschap en respect voor de natuur

Bico is nieuw.

Onze aanpak is ook nieuw. Dat lichten we graag toe. Hieronder vind je het antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Bedrijven en particulieren willen en kunnen momenteel onvoldoende betrokken zijn bij kunst- en cultuurprojecten om leven en werken mooier, leuker en spannender te maken.

Velen voelen weinig enthousiasme en verbinding met het bestaande kunst en cultuuraanbod. Het komt op een te grote afstand, op basis van algemene criteria tot stand en raakt hen niet. Voor bedrijven en particulieren is het vaak onvoldoende duidelijk en tastbaar welke waarde kunst- en cultuurprojecten kunnen hebben voor hen.

Het ontbreekt hen aan vertegenwoordiging en ondersteuning als (nieuwe) opdrachtgevers, afnemers en financiers van kunst en cultuur. Het ontbreekt aan tijd, kennis, overzicht en netwerk die nodig zijn, om succesvolle interactie aan te gaan met aanbieders van kunst en cultuur.

Dat gaan we oplossen! Wij bieden bedrijven en particulieren overzicht, invloed, keuzevrijheid, tastbaarheid en toegang tot inhoudelijke ondersteuning.

Het verlangen naar verbeelding, verwondering, hoop, perspectief, identiteit, verbinding en onderscheid is van alle tijden en alle mensen. Er is, juist nu, een groot verlangen naar mooier, leuker en spannender als het om leven en werken gaat.

Onze belofte is dat we bedrijven en particulieren de relevante informatie, voorbeelden en verbindingen bieden om aan dat verlangen gehoor te geven.

Onze dienstverlening is gratis voor alle particulieren, ondernemers, familiebedrijven, familiestichtingen, vestigingen van buitenlandse bedrijven en beursgenoteerde bedrijven in Brabant.

Stichting Bico richt zich op professionele kunst. Dat wil zeggen mensen en instellingen die zich beroepsmatig met het maken en/of tentoonstellen van kunst bezig houden. Denk hierbij aan fotografen, schilders, beeldhouwers, digitale kunstenaars, videokunstenaars, glaskunstenaars, (social) designers, maar bijvoorbeeld ook aan acteurs, (scenario)schrijvers, musici, componisten, dichters, theatergezelschappen, musea, theaters en academies.

Voor het in kaart brengen van professionele cultuuraanbieders in Brabant werken wij samen met Brabant C – investeringsfonds in cultuur van Provincie Noord-Brabant.

Het is geen voorwaarde dat kunstenaars uit Brabant komen. Naast de samenwerking met Brabant C onderhoudt Stichting Bico ook contacten met andere netwerken binnen en buiten Brabant.

Kunstenaars en instellingen die proactief contact met ons opnemen voor ondersteuning en registratie, verwijzen wij door naar Brabant C. Zo houden we het simpel en wordt eventuele verwarring ten aanzien van onze doelgroep vermeden.

In het kort: nieuwe mogelijkheden voor inspiratie en inkomsten en nieuwe mogelijkheden om minder afhankelijk te zijn van subsidies en procedures.

Wanneer de betrokkenheid van bedrijven en particulieren als (nieuwe) afnemers, opdrachtgevers en financiers van kunst- en cultuurprojecten toenemen, ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor kunstenaars, gezelschappen en instellingen om gewaardeerd en beloond te worden.

Veel kunstenaars en instellingen noemen contact leggen en relaties opbouwen met bedrijven en particulieren als hun grootste uitdagingen. In de landelijke en regionale onderzoeken naar de culturele sector staan deze punten al jaren steevast in de top-3 ‘belemmeringen’.

Stichting Bico neemt de verlangens, uitdagingen en mogelijkheden van bedrijven en particulieren als uitgangspunt, niet de kunstenaars en instellingen. Juist door dit te doen en deze kant inzichtelijk te maken, maken wij het makkelijker voor kunstenaars en instellingen om hun talent en energie in te zetten op een manier die mensen raakt en pakt.

Bovendien leggen wij waar mogelijk directe verbindingen tussen bedrijven, particulieren, kunstenaars en instellingen om tot opdrachten en andere samenwerkingen te komen.

Vernieuwing is op zichzelf al complex genoeg. De grootte van ons verzorgingsgebied (provincie Noord-Brabant) is overzichtelijk genoeg om met een klein team en relatief simpele structuur proactief en persoonlijk te bedienen.

Tegelijkertijd biedt de schaal van de provincie voldoende kritieke massa, diversiteit en relevantie om werkelijk impact te hebben op hoe leven en werken ervaren wordt.

Passend bij de internationale blik, die Brabant eigen is, omarmen we samenwerkingen en input van (inter)nationale spelers die daaraan bijdragen, vanzelfsprekend van harte.

Stichting Bico is ontstaan in Brabant. Het initiatief komt voort uit Brabantse inspanningen en inzichten gericht op het versterken van het culturele ecosysteem in Brabant. Het is een aanvulling op bestaande structuren, sluit aan bij de reeds behaalde successen en gaat de uitdagingen* aan die betrokkenen aan de private en aan de publieke kant zijn tegengekomen.

Ook onze aanpak is typisch Brabants: ambitieus, ondernemend, innovatief, hardwerkend, samen, doen, genieten, respect voor vakmanschap en respect voor de natuur.

De behoefte aan slimme oplossingen is groter dan ooit. Net als de behoefte aan verbinding, verbeelding, verrassing, perspectief, identiteit, vermaak en verwondering.

COVID-19 heeft de manier waarop we werken en leven acuut op scherp gesteld. Tegelijkertijd zijn gezamenlijke en individuele uitdagingen zoals de energietransitie, duurzaamheid, klimaatdoelstellingen en een gezonde, fijne en veilige leefomgeving onverminderd actueel en dringend.

Hoe blijven we gezond en gelukkig? Hoe gaan we om met onzekerheid? Waar vinden we talent, leveranciers, partners, klanten, kennis en geld om te groeien en te ontwikkelen? Hoe vinden zij ons? Hoe zorgen we dat wij even aantrekkelijk zijn voor hen, als zij voor ons?

Met een ijzersterke economische concurrentiepositie, wil Brabant internationaal een vooraanstaande regio zijn en blijven. Innovatie en samenwerking zijn daarbij onmisbaar, net als internationale zichtbaarheid en herkenbaarheid. 

Juist nu kunnen bedrijven, particulieren, kunstenaars en instellingen elkaar versterken door krachten te bundelen.

De cultuursector is een van de hardst getroffen sectoren door de uitbraak van COVID-19. Echter, ook voor die tijd waren veel partijen in deze sector al niet vitaal en structureel afhankelijk van het voldoen aan subsidievoorwaarden om te overleven.

Niet alleen financiering is een actuele uitdaging voor veel culturele partijen. Ook de mate waarin het ontwikkelde aanbod aansluit bij de behoefte in de samenleving is een punt van aandacht.

Stichting Bico kiest voor een pragmatische, persoonlijke aanpak en zet in op een veelheid aan tastbare, concrete koppelingen, die samen voor een steeds sterkere verbinding zorgen tussen bedrijven, particulieren, kunstenaars en instellingen.

Tegelijkertijd ondersteunt Stichting Bico publieke partijen, die vanuit hun brede maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een politieke, beleidsmatige aanpak kiezen, met waardevolle kennis en inzichten om voor structurele gunstige omstandigheden te zorgen.

Dit antwoord in het kort: pragmatisch en wendbaar – goed op de hoogte – nieuwsgierig – simpele structuur – snel schakelen – sterk netwerk – duidelijke doelgroep – onafhankelijk – zonder afleiding – zonder conflicterende verantwoordelijkheden – proactief en persoonlijk – niet alleen praten, vooral doen – aansluiten bij verlangen en vermogen – overzicht, invloed, keuzevrijheid, tastbaarheid en toegang tot inhoudelijke ondersteuning bieden – drempel laag, aantal gesprekken hoog.

Stichting Bico is pragmatisch en wendbaar. Wij zijn goed op de hoogte van wat er nationaal en internationaal gebeurt wat kunst en cultuur betreft. Wij kennen eindeloos mooie en spannende voorbeelden. Wij zijn ook goed op de hoogte van wat bedrijven en particulieren bezighoudt.  

Wij zijn goed in luisteren en puzzelen, we zijn intens nieuwsgierig en altijd op zoek naar tastbaar resultaat. Bovendien kunnen wij dankzij onze simpele structuur snel schakelen. Wij hebben een sterk netwerk om onze eigen expertise en ervaringen te versterken en aan te vullen met wat onze doelgroep nodig heeft.

Die doelgroep is duidelijk; bedrijven en particulieren in Brabant als (potentiële) afnemers, opdrachtgevers en financiers van kunst- en cultuurprojecten. 

Als onafhankelijke, private dienstverlener richten wij ons dagelijks op het ondersteunen en vertegenwoordigen van deze doelgroep. Zonder afleiding en zonder conflicterende verantwoordelijkheden.

Wij gaan proactief en persoonlijk in gesprek met bedrijven en particulieren in Brabant om inzicht te krijgen in hun verlangens, ambities, uitdagingen en mogelijkheden.

Leven en werken worden pas écht mooier, leuker en spannender, als we niet alleen praten, maar vooral doen.

‘Doen’ betekent voor ons dat wij onze gesprekspartners naar aanleiding van hun input, een persoonlijk voorstel doen met concrete mogelijkheden om leven en werken mooier, leuker en spannender te maken.  Dat kunnen kant-en-klare mogelijkheden zijn, zoals aansluiting bij specifieke bestaande initiatieven, vriendenkringen, fondsen of projecten.  Het kan ook bestaan uit een voorstel om aan de hand van een aantal duidelijke stappen (samen) tot een maatwerkproject te komen, zoals bijvoorbeeld het opstellen van shortlist en het selecteren van een kunstenaar voor een specifieke opdracht. Uitgangspunt van elk voorstel dat wij aan onze gesprekspartners doen, is dat het aansluit bij hun verlangen en vermogen.

Wij bieden onze doelgroep overzicht, invloed, keuzevrijheid, tastbaarheid en toegang tot inhoudelijke ondersteuning. Daarmee vergroten wij het vertrouwen in de realisatie van projecten en in de aansluiting daarvan bij hun eigen missie en ideologie.

We maken duidelijk dat we onafhankelijk zijn, hun belangen centraal stellen en niet namens een aanbieder om geld komen vragen. Zo houden we de drempel laag om met ons in gesprek te gaan en het aantal gesprekken met de doelgroep hoog.

Door onze dienstverlening gratis aan te bieden verhogen wij onze impact. Onze organisatiekosten en tijd besteed aan overhead, zijn vele malen lager wanneer wij onze dienstverlening aan bedrijven en particulieren gratis aanbieden. Met andere woorden: voor hetzelfde geld bereiken wij veel meer bedrijven en particulieren.

Stichting Bico is een ANBI stichting (ANBI=Algemeen Nut Beogende Instelling). Onze doelstelling is om leven en werken in Brabant mooier, leuker en spannender te maken. Hoe meer bedrijven en particulieren wij bereiken en hoe meer bedrijven en particulieren wij snel en goed helpen, hoe groter onze totale impact.

Door onze dienstverlening gratis aan te bieden houden wij onze interne structuur en overhead zo licht mogelijk. We kunnen onze tijd besteden aan het voeren van gesprekken en maken van voorstellen en verbindingen. We verliezen zo min mogelijk tijd aan acquisitie, administratieve afstemming en afhandeling.

Onze dienstverlening bestaat uit het verkennen van mogelijkheden, het leggen van praktische en inhoudelijke verbindingen en het beschikbaar maken van allerhande relevante informatie. Wanneer bedrijven en particulieren besluiten om daadwerkelijk als afnemer, opdrachtgevers en/of financier bij een kunstproject betrokken te willen zijn, is dat vanzelfsprekend voor hun eigen rekening.

Door onze dienstverlening gratis aan te bieden houden wij voor onze doelgroep de drempel om met ons in contact te komen zo laag mogelijk. Bovendien blijft het beschikbare budget binnen de doelgroep onverminderd beschikbaar voor de daadwerkelijke uitvoering/ondersteuning van een project en voorkomen wij dat bedrijven en particulieren het gevoel krijgen dat zij dubbel betalen.

Wij vragen aan de eventuele kunstenaars en instellingen die wij voorstellen en/of verbinden, ook geen vergoeding.  Zo waarborgen wij dat er geen belangenconflict ontstaat ten aanzien van de inhoud van ons advies.

Onze Founding Patrons zijn iconische Brabanders zijn die ieder op hun eigen manier succesvol zijn én zich verantwoordelijk voelen voor leven en werken in Brabant in de breedste zin van het woord.

Zij zijn ons geweten en ideologisch kompas en steunen Stichting Bico in 2021 en 2022 met een donatie van € 7.500,- per jaar. Daarmee maken zij het mogelijk dat wij onze dienstverlening aan bedrijven en particulieren gratis aanbieden.

Wat onze Founding Patrons gemeen hebben is dat hun succes geen toeval is, maar het resultaat van hard werken, keuzes maken, vooruit blijven kijken en ergens voor durven gaan en voor durven staan. Dit is precies hoe wij Stichting Bico invulling en richting geven.

De impact die onze Founding Patrons met hun donaties beogen is leidend bij de dagelijkse en de strategische afwegingen die we maken.    

In overleg met de betrokkenen publiceren wij de volledige lijst van Founding Patrons op onze website. Wil je hier nu alvast meer over weten? Neem dan contact op met Harry Kok of Madelon Strijbos.

De donaties van onze Founding Patrons worden aangewend voor:

  • Het produceren en beschikbaar maken van praktische, financiële, juridische en artistiek inhoudelijke informatie, die relevant is voor bedrijven en particulieren als (potentiële) afnemers, opdrachtgevers en/of financiers van kunst- en cultuurprojecten.
  • Het onderhouden van onze website en social media kanalen om informatie en inspiratie te delen met de doelgroep.
  • Permanente bereikbaarheid tijdens kantooruren.
  • Ondersteuning en ontwikkeling van gezamenlijke iconische initiatieven, zoals Bico Park.
  • `Venture philantropy’: het verlenen van microfinancieringen aan kansrijke initiatieven voor betaalde dienstverlening gericht op toegang en invloed voor (potentiële) opdrachtgevers, afnemers en financiers van kunst-, cultuur- en natuurprojecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan; curatoren die zich zelfstandig willen vestigen om bedrijven en particulieren tegen betaling te ondersteunen of aan projectmanagers gericht op het begeleiden en vertegenwoordigen van bedrijven en particulieren bij de ontwikkeling en uitvoering van kunstprojecten.

De overige kosten van Stichting Bico worden voornamelijk gedekt door onze inkomsten uit samenwerkingen met publieke opdrachtgevers.

Stichting Bico is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) stichting. Onze doelstelling is om leven en werken in Brabant mooier, leuker en spannender te maken. Hoe meer bedrijven en particulieren wij bereiken en hoe meer bedrijven en particulieren wij snel en goed helpen, hoe groter onze opgetelde maatschappelijke impact.

Stichting Bico heeft geen winstoogmerk.

Provincie Noord-Brabant onderschrijft het belang van de dienstverlening van Stichting Bico.  Brabant C – investeringsfonds van Provincie Noord-Brabant – heeft aan Stichting Bico een opdracht verleend om beter zicht te krijgen op de behoefte en mogelijkheden van bedrijven en particulieren.

Voor Stichting Bico betekent deze samenwerking, naast een belangrijke bijdrage aan het financiële fundament onder onze missie, dat wij kunnen rekenen op een kundige en gemotiveerde partner met veel ervaring en een groot netwerk aan de aanbodzijde van kunst en cultuur.

Eind 2021, staan we met 100 bedrijven en particulieren en 100 vertegenwoordigers van de culturele sector op een waanzinnig mooie locatie in Brabant om te vieren dat we samen leven en werken in Brabant leuker, mooier en spannender maken.

We vieren dat Stichting Bico dan al een actief netwerk gebouwd heeft van minstens 250 bedrijven en particulieren en dat dit netwerk nog elke dag groeit.

We vieren 15 nieuwe samenwerkingen en kunst- & cultuurprojecten, die met privaat geld en gevoel tot stand gekomen zijn.

We vieren dat we in de afgelopen maanden al 100 concrete suggesties hebben kunnen doen aan individuele bedrijven en particulieren over manieren waarop zij – passend bij hun eigen uitdagingen, wensen en mogelijkheden – als opdrachtgever, afnemer of financier, kunst en cultuur kunnen inzetten: om missies tastbaar te maken, om werklocaties aantrekkelijker te maken, voor verrassende perspectieven, om te verbinden, om te herdenken en om te vieren.

Dat is ons gelukt omdat we die 250 bedrijven en particulieren onafhankelijk, proactief en persoonlijk gevraagd hebben wat hun uitdagingen, wensen en mogelijkheden zijn. Door hier goed naar te luisteren en deze behoeftes centraal te stellen, maken we de juiste koppelingen, samen met Brabant C.

We vieren dat Brabant C in 2021 al 150 kunstenaars, instellingen en andere cultuuraanbieders in kaart heeft gebracht. De scouts van Brabant C hebben hen gevraagd hoe en waarmee zij aan kunnen sluiten bij de behoefte van bedrijven en particulieren én wat hun eigen behoeftes zijn.

We vieren dat de afstemming tussen Brabant C en Stichting Bico en de koppeling van hun netwerken  zijn vruchten afwerpt.

We vieren dat het aanbod van en de vraag naar verbeelding, versterking, verrassing, perspectief en verwondering elkaar in geld en gevoel steeds beter vinden.

We vieren dat de impact van de investeringen van Brabant C in kunst en cultuur in Brabant, groeit en steeds duidelijker is. Dankzij de samenwerking met Stichting Bico, bevat de investeringsportfolio van Brabant C namelijk steeds meer projecten die door private partijen aantrekkelijk gevonden worden. Deze private partijen versterken de betekenis en het bereik van de projecten.

We vieren dat de ontwikkeling van Bico Park verhuisd is van papier naar de buitenlucht en we onthullen hoe en waarom bedrijven, Provincie Noord-Brabant en particuliere grondbezitters hieraan bijdragen.

We vieren dat deze unieke, slimme, ondernemende Brabantse aanpak in binnen- en buitenland de aandacht trekt.

Dit event kan op brede aandacht in de media kan rekenen. Daardoor weten nog meer mensen en bedrijven hun weg naar Stichting Bico te vinden en we hebben we in 2022 nog meer te vieren samen.

Eind 2022 staan we met 150 bedrijven en particulieren en 150 vertegenwoordigers van de culturele sector in Bico Park om te vieren dat we samen leven en werken in Brabant nog leuker, mooier en spannender maken.

We vieren dat Stichting Bico inmiddels een actief netwerk heeft van minstens 500 bedrijven en particulieren en dat dit netwerk nog elke dag groeit.

We vieren dat we, samen met Brabant C, op steeds grotere schaal bedrijven en particulieren verbinden aan kunstenaars en culturele instellingen.

We vieren dat we 150 concrete suggesties hebben kunnen doen aan individuele bedrijven en particulieren. Maar ook via onze website vonden al zeker 2.500 mensen informatie over manieren waarop zij kunst en cultuur kunnen inzetten; om missies tastbaar te maken, om werklocaties aantrekkelijker te maken, voor verrassende perspectieven, om te verbinden, om te herdenken en om te vieren.

We vieren 35 nieuwe samenwerkingen en kunst- & cultuurprojecten die in 2022, met privaat geld en gevoel, tot stand gekomen zijn. We vieren wat die hebben opgeleverd voor alle betrokkenen. Dat lukt omdat we onverminderd onafhankelijk, proactief en persoonlijk gesprekken aan gaan en blijven vragen naar individuele uitdagingen, wensen en mogelijkheden. Door hier goed naar te luisteren en dankzij de wekelijkse afstemming met Brabant C en de koppeling van onze parallelle netwerken, leggen we de juiste verbindingen.

We vieren dat het bereik en de maatschappelijke betekenis van investeringen in cultuur in Brabant, groter zijn dan ooit.

We vieren dat Brabant C laat zien dat hun portfolio inmiddels grotendeels kunst- en cultuurprojecten bevat waar private partijen in geld en gevoel bij betrokken zijn.

We vieren dat partijen binnen de culturele sector de voordelen waarderen en ervaren van de toegenomen interactie met bedrijven en particulieren voor inspiratie en inkomsten. Zij zijn in toenemende mate autonoom en ondernemend.

We vieren dat het aanbod van en de vraag naar verbeelding, versterking, verrassing, perspectief en verwondering elkaar in geld en gevoel steeds beter vinden.

Musea en andere culturele instellingen vieren dat zij hun vriendengroepen en bedrijvennetwerken zien groeien, net als de interesse van nieuw en nieuwsgierig publiek.  Kunstenaars en gezelschappen vieren verzoeken en opdrachten die hen in staat stellen om hun unieke talenten te ontwikkelen en om financieel gezond en zelfstandig te worden.

We vieren dat deze unieke, slimme, ondernemende Brabantse aanpak in binnen- en buitenland de aandacht trekt en als ‘best practice’ wordt gezien.

Ook dit event kan weer op brede aandacht in de media rekenen, net als de bedrijven en cultuuraanbieders die gedurende het jaar al veelvuldig in het nieuws waren met hun verrassende projecten en samenwerkingen.

Een kunstenaarscollectief onthuld een spectaculaire digitale data-art installatie.

Daarmee vieren we dat we niet alleen individuele koppelingen, maar ook betekenisvolle analyses en overzichten maken voor beleidsmakers, onderwijsinstellingen, ondernemers, journalisten, het maatschappelijk middenveld en voor onze eigen dienstverlening. Vanaf het begin in 2021 hebben we namelijk alle individuele informatie die we ophalen goed geregistreerd, bijgehouden en hier relevante categorieën en labels aan toegewezen.

We vieren dat we publiek en privaat een stevige basis en onderscheidende aanpak hebben om leven en werken in Brabant samen leuker, mooier en spannender te blijven maken.

De aanpak van Stichting Bico is nieuw, verder vooruit kijken dan twee jaar doen we natuurlijk wel, maar plannen kunnen we nog niet. We houden rekening met een aantal scenario’s:

Scenario A: De inzet en aanpak van Stichting Bico leiden tot samenwerkingen, opdrachten en andere relaties tussen particulieren, bedrijven, kunstenaars en culturele instellingen. Leven en werken in Brabant worden hierdoor mooier, leuker en spannender.

       I. Omdat er ook steeds meer (commerciële) dienstverleners zijn die zich succesvol richten op het verbinden en begeleiden van vraag en aanbod, is de proactieve, gratis dienstverlening van Stichting Bico steeds minder nodig. De nieuwe dynamiek die is ontstaan is dermate sterk dat die zich grotendeels zelf in stand houdt.

Stichting Bico bereidt zich voor om zich voornamelijk te richten op de ontwikkeling van gezamenlijke, iconische projecten zoals Bico Park en haar algemene activiteiten als belangenbehartiger en expertisecentrum voor bedrijven en particulieren als opdrachtgevers, afnemers en financiers van kunst- en cultuurprojecten.

Per activiteit wordt gekeken welke organisatievorm en financiering daar het beste bij past en of daar voldoende draagvlak voor is. Sommige activiteiten kunnen wellicht tegen betaling aangeboden worden aan particulieren en bedrijven. Bijvoorbeeld verbonden aan een lidmaatschap en/of betalingen naar gebruik.  Andere activiteiten kunnen wellicht in opdracht van (semi)overheidsorganisaties uitgevoerd worden. En tenslotte zijn er mogelijk activiteiten waarbij we voor de financiering afhankelijk zijn van ‘venture philantropy’ donaties. 

Of:

       II. Er zijn geen of nog onvoldoende andere dienstverleners die vraag en aanbod van kunst en cultuur verbinden. Om de nieuwe dynamiek in stand te houden en de impact te bestendigen is het wenselijk dat Stichting Bico de proactieve, gratis dienstverlening voortzet.

Stichting Bico bereidt zich voor om de proactieve, gratis dienstverlening voort te zetten en tegelijkertijd commerciële partijen te stimuleren vergelijkbare dienstverlening tegen betaling aan te bieden. Daarnaast blijven wij ons richten op de verdere ontwikkeling van gezamenlijke, iconische projecten zoals Bico Park en versterken wij onze activiteiten als belangenbehartiger, vertegenwoordiger en expertisecentrum voor bedrijven en particulieren als opdrachtgevers, afnemers en financiers van kunst- en cultuurprojecten.  

Op basis van de ervaringen en inzichten van de eerste periode bekijken we op welke manier wij onze activiteiten en onderliggende organisatie het beste in kunnen richten om de proactieve, gratis dienstverlening voor langere tijd te continueren. We bekijken welke financiering daarbij past en of daar voldoende draagvlak voor is.

En/of:

       III. Mogelijk spreekt de aanpak en inzet van Stichting Bico ook buiten Brabant tot de verbeelding en is er behoefte om vanuit of met hulp van Stichting Bico vergelijkbare initiatieven op de zetten in andere regio’s.

We bekijken op welke manier we dit kunnen verenigen met onze missie en hoe wij zonder onze aandacht en inzet in Brabant te verminderen onze expertise en ervaringen breder in kunnen zetten.

Scenario B: De inzet en aanpak van Stichting Bico leiden tot niet of nauwelijks tot samenwerkingen, opdrachten en andere relaties tussen particulieren, bedrijven, kunstenaars en culturele instellingen. Echter, door de aandacht die er is gekomen en onverwachte resultaten die daar op andere vlakken uit voortkomen is leven en werken in Brabant wel mooier, leuker en spannender geworden.

We kijken of en hoe Stichting Bico een rol kan spelen om dit te versterken en passen onze structuur en activiteiten daarop aan.

Scenario C: De inzet en aanpak van Stichting Bico leiden niet of nauwelijks tot samenwerkingen, opdrachten en andere relaties tussen particulieren, bedrijven, kunstenaars en culturele instellingen. Het is niet aannemelijk dat de inzet van Stichting Bico leven en werken in Brabant mooier, leuker en spannender maakt.

We bekijken hoe we de resultaten die wel behaald zijn zo goed mogelijk bestendigen en/of elders onderbrengen en stoppen onze activiteiten.

In het tweede kwartaal van 2022 bekijken we welk scenario het meest waarschijnlijk is en gaan we in overleg met de betrokkenen om de plannen te concretiseren.

Software ondernemer en investeerder uit Eindhoven. Oprichter van Spirit IT, een internationaal bedrijf in software technologie gericht op de energiesector. Als directeur van Spirit IT heeft hij verschillende opdrachten gegeven aan kunstenaars zowel gericht op de werkplek, maar ook gericht op het versterken van zijn relaties met klanten en partners. Spirit IT had naast het hoofdkantoor in Eindhoven, vestigingen in Maleisië en de VS . In 2014 heeft Harry Spirit IT verkocht aan ABB. Harry is privé-verzamelaar, met bijzondere interesse in fotografie.

Tot aan zijn pensionering enkele maanden geleden, was Rijn partner bij Deloitte en verantwoordelijk voor de familiebedrijvenpraktijk van Deloitte in Breda, Middelburg en Eindhoven. Rijn woont met zijn echtgenote in Oudenbosch en heeft naast uitgebreide financiële expertise een voorliefde voor de pragmatische en optimistische cultuur binnen Brabantse familiebedrijven. Hij is – ondanks naar eigen zeggen op geen enkele manier een expert  te zijn – breed geïnteresseerd in cultuur en erfgoed.

Tot voor kort was Charlotte counsel bij Taylor Wessing waar zij vanuit de vestiging van Taylor Wessing in Eindhoven nationale en internationale klanten vertegenwoordigde en adviseerde in IP gerelateerde zaken. Begin 2021 is zij een nieuwe onderneming gestart gericht op interieurstyling: Maison Garnitsch. Samen met haar echtgenoot en vier kinderen woont zij in Vught. Zij is van jongs af aan overtuigd van de positieve invloed die kunst kan hebben op mensen.

Madelon heeft uitgebreide ervaring in de internationale, privaat gefinancierde kunst- en evenementensector en woont in Den Bosch. Van 2010 tot en met 2018 was zijn werkzaam voor TEFAF, waar zij uiteindelijk als marketing directeur wereldwijd verantwoordelijk was voor o.a. PR, marketing, sponsorships en VIP programma’s. Op allerlei verwachte en onverwachte plekken op de wereld heeft zij uiteenlopende kunst en designprojecten gezien. Dit heeft haar ervan overtuigd dat de wensen, verlangens en ambities mensen en bedrijven spannendere inspiratie en uitkomsten geven, dan alleen procedures en regelingen van instanties. Begin 2020 is zijn door Brabant C gevraagd om advies uit te brengen over private betrokkenheid bij kunst- en cultuurprojecten in Brabant. Op basis van de inzichten uit die samenwerking met Brabant C, heeft zij het initiatief genomen voor oprichting van Stichting Bico.  “Leven en werken worden mooier, leuker en spannender als private betrokkenheid bij kunst en cultuur meer is dan geld alleen. Voor mij mag de waarde van kunst weer meer een ervaring en minder een verplichting zijn.”  Voorafgaand aan haar loopbaan bij TEFAF was Madelon o.a. werkzaam als recruitment consultant in Brabant.