"Kunst en cultuur maken leven en werken mooier, leuker en spannender"

Kunst die ons de kern en de grenzen van onze verlangens en overtuigingen laat voelen, geeft ons verbeelding, verwondering, perspectief, identiteit, onderscheid en verbinding.

Kijkend naar het cultuursysteem in Brabant* valt op dat toegang en invloed voor (nieuwe) afnemers, opdrachtgevers en financiers van kunst- en cultuurprojecten fundamenteel ontbreken.

Het ontbreekt veel bedrijven en particulieren aan vertrouwen in de betekenis, impact en realisatie van het aanbod. Het ontbreekt ook aan mogelijkheden om als afnemer, opdrachtgever of financier in contact te komen en succesvolle interactie aan te gaan met aanbieders van kunst- en cultuurprojecten.

Bedrijven en particulieren missen hierdoor kansen om leven en werken mooier, leuker en spannender te maken.

Wanneer toegang en invloed toenemen voor bedrijven en particulieren als (nieuwe) afnemers, opdrachtgevers en financiers van kunst- en cultuurprojecten, gaan hun verlangens en overtuigingen een grotere rol spelen in het aanbod.

Er ontstaan voor bedrijven en particulieren nieuwe kansen op verbeelding, verwondering, perspectief, identiteit, onderscheid en verbinding.

Er ontstaan nieuwe kansen voor kunstenaars, gezelschappen en instellingen om verbeelding, verwondering, perspectief, identiteit, onderscheid en verbinding te bieden én daarvoor gewaardeerd en beloond te worden.

Er ontstaan nieuwe kansen om leven en werken mooier, leuker en spannender te maken.

*Net als in de rest van Nederland en in veel van de ons omringende landen.

Kunst die ons de kern en de grenzen van onze verlangens en overtuigingen laat voelen, geeft ons verbeelding, verwondering, perspectief, identiteit, onderscheid en verbinding.

Kijkend naar het cultuursysteem in Brabant* valt op dat toegang en invloed voor (nieuwe) afnemers, opdrachtgevers en financiers van kunst- en cultuurprojecten fundamenteel ontbreken.

Het ontbreekt veel bedrijven en particulieren aan vertrouwen in de betekenis, impact en realisatie van het aanbod. Het ontbreekt ook aan mogelijkheden om als afnemer, opdrachtgever of financier in contact te komen en succesvolle interactie aan te gaan met aanbieders van kunst- en cultuurprojecten. 

Bedrijven en particulieren missen hierdoor kansen om leven en werken mooier, leuker en spannender te maken.

Wanneer toegang en invloed toenemen voor bedrijven en particulieren als (nieuwe) afnemers, opdrachtgevers en financiers van kunst- en cultuurprojecten, gaan hun verlangens en overtuigingen een grotere rol spelen in het aanbod.

Er ontstaan voor bedrijven en particulieren nieuwe kansen op verbeelding, verwondering, perspectief, identiteit, onderscheid en verbinding.

Er ontstaan nieuwe kansen voor kunstenaars, gezelschappen en instellingen om verbeelding, verwondering, perspectief, identiteit, onderscheid en verbinding te bieden én daarvoor gewaardeerd en beloond te worden.

Er ontstaan nieuwe kansen om leven en werken mooier, leuker en spannender te maken.

*Net als in de rest van Nederland en in veel van de ons omringende landen.