Sinds December 2020

Stichting Bico is opgericht in december 2020 om leven en werken in Brabant leuker, mooier en spannender te maken.

Wij geloven dat leven en werken mooier, leuker en spannender worden van kunst, cultuur en natuur die aansluit bij wat mensen en bedrijven belangrijk en waardevol vinden.

ANBI

Stichting Bico is een ANBI stichting. Onze doelstelling is om leven en werken in Brabant mooier, leuker en spannender te maken.

Hoe meer bedrijven en particulieren wij bereiken, hoe groter onze totale impact.

Onafhankelijk en zonder winstoogmerk

Door onze dienstverlening gratis aan te bieden houden wij onze interne structuur en overhead zo licht mogelijk. Zo hebben wij meer tijd voor onze kerntaken:

  • het voeren van gesprekken met bedrijven en particulieren in Brabant;
  • het maken van voorstellen en verbindingen;
  • het beschikbaar maken van inspiratie en praktische informatie;
  • de ontwikkeling van gezamenlijke iconische initiatieven.

Bovendien houden we door onze dienstverlening gratis aan te bieden, de drempel voor bedrijven en particulieren zo laag mogelijk om samen met ons kansen te verkennen. 

Dit wordt mogelijk gemaakt door 20 Founding Patrons en verschillende publieke opdrachtgevers verbonden aan Provincie Noord-Brabant.

Harry Kok

Bestuursvoorzitter van Stichting Bico sinds december 2020

Rijn Broere

Penningmeester van Stichting Bico sinds december 2020

Charlotte Garnitsch

Penningmeester van Stichting Bico sinds december 2020

Madelon Strijbos

Oprichter en directeur van Stichting Bico sinds december 2020

Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategie van Stichting Bico en bepaalt het beleid. De directeur adviseert het bestuur en is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het beleid. De projectmanager ondersteunt de directeur en het bestuur bij het organiseren van de activiteiten en contacten van Stichting Bico.

Vanaf 1 maart 2021 bestaat de dagelijkse uitvoering voor een groot deel uit het voeren van gesprekken met bedrijven en particulieren en het verkennen van kansen voor deze bedrijven en particulieren om kunst, cultuur en natuur in te zetten.